همکاری با روستای محمد آباد آران و بیدگل
شنبه, 14 ارديبهشت 1398 18:09

امروز 12 اردیبهشت ماه 1398
در پی بازدید مدیریت آموزشگاه صنایع دستی هما در تاریخ 14 فروردین 98 از کارگاههای خانگی روستای محمد آباد زید آباد از توابع آران و بیدگل قرار بر ارتقای مهارتهای داشته بانوان این خطه شد . در ادامه مذاکرات ایجاد شده دعوتی از مربیان و خبرنگاران هنری این منطقه شد تا حضورا از نمایشگاه و نمونه آثار هنری مجموعه صنایع دستی هما بازدیدی انجام گیرد . در ادامه روند برنامه و مشاوره با معاونت صنایع دستی  و گردشگری اصفهان و نیز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 98 این محفل دوستانه مهیا شد . اعضای بازدید کننده روستای محمد آباد با برنامه هایی از قبیل آموزش ، مشاوره شغلی ، نحوه بازاریابی و جذب بازار های هدف آشنا شدند . در این راستا جناب آقای مهندس جعفر صالحی معاونت صنایع دستی و سرکار خانم مهندس ترابی معاونت آموزشگاههای آزاد شهرستان اصفهان و نیز جناب آقای مهندس سید ابوالفضل سجادی رییس شورای اسلامی روستای محمد آباد به ایراد سخن پرداختند . با تشکر از جناب آقای مهندس جعفر جعفر صالحی معاونت صنایع دستی به همراه کارشناسان معاونت صنایع دستی سرکار خانم مهندس تقوی و سرکار خانم مهندس پور نایب و سرکار خانم مهندس یحیی نژاد سرکار خانم مهندس ترابی به همراه سرکار خانم مهندس جوادی از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و اهالی روستای محمد آباد و نیز تشکر ویژه از زحمات جناب آقای صفاری عضو شورای اسلامی جهت برنامه ریزیها و جناب آقای مهندس سید ابوالفضل سجادی رییس شورای اسلامی روستا و سرکار خانم مهندس مفرحی و جناب آقای مهندس صفاری عضو شورای اسلامی و جناب آقای مهندس رجب زاده دهیار روستای محمد آباد زید آباد و جناب آقای مهندس عبدلی کارشناس صنایع دستی 
گزارشگر : مدیریت صنایع دستی و هنر هما 
چاپ   ایمیل