مختصری درباره صنایع دستی و هنر هما


صنایع دستی و هنر هما از سال 1377 با اخذ مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای  و نیز از سال 1388 با اخذ مجوز رسمی پروانه تولید گروهی از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی شروع به فعالیت های ویژه ای درخصوص نهادینه نمودن آموزش های علمی درحوزه سوزندوزیهای سنتی نمود و با ارائه خدمات توانمندی های خود را به روزرسانی نموده و توانسته است مخاطبین خود را به سطوح ارتقاء مهارتی علمی و عملی برساند


این مرکز آموزشی با توجه به نوع مسولیت اجتماعی ،آموزش های تخصصی دوختهای سنتی را در غالب کلاسهای عمومی، خصوصی، همایش، ورک شاپ  و نمایشگاه های خلاقیتی و نوآورانه راه اندازی نموده است .

سه دهه تولید و کارآفرینی

دودهه مدیریت سایت،اجرای نمایشگاه،خدمات آموزشی واجرای ورکشاپ های خاص

یک دهه برگزاری همایش های استانی وکشوری